Inspraak reactie Stichting Manpadslaangebied 19 juni 2017

Afgelopen maandag 19 juni is het rapport “Het groene casco van het Manpadslaangebied” van adviesbureau Rho behandeld in de commissie Ruimte besproken. De Stichting heeft daar ingesproken en haar mening over het rapport kenbaar gemaakt. De Stichting is blij dat er een visie op het hele gebied ligt, maar heeft nog veel vragen. … More Inspraak reactie Stichting Manpadslaangebied 19 juni 2017

Verslag van de bijeenkomst van 29 maart 2017 in de Luifel over de toekomst van het Manpadslaangebied.

Circa 70 belangstellenden hadden zich gemeld op 29 maart in de Luifel voor de discussieavond die was georganiseerd door de Stichting Manpadslaangebied en de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek. In een volle zaal ontspon zich onder leiding van Ad van Amerongen een interessant debat over de toekomstig ontwikkeling van het Manpadslaangebied. … More Verslag van de bijeenkomst van 29 maart 2017 in de Luifel over de toekomst van het Manpadslaangebied.