Reactie stichting Manpadslaangebied op de stedenbouwkundige verkenning Manpadslaangebied van Rho

Aan: Gemeenteraad en college van de gemeente Heemstede
T.a.v. de heer S. M. Nieuwland
Postbus 352
2100 AJ Heemstede
Heemstede, 29 november 2017

Geachte heer Nieuwland,

Namens de Stichting Manpadslaangebied geef ik u een reactie op de stedenbouwkundige verkenningen Manpadslaangebied van Rho.

Wij betreuren het zeer dat geen van de voorgestelde stedenbouwkundige modellen uitgaat van een geheel groene optie. Iets wat vanaf het begin door het college wel is toegezegd te zullen onderzoeken.

In de gepresenteerde plannen spreekt ons een aantal zaken geheel niet aan. Wij zien door de gepresenteerde woningbouwplannen geen enkele versterking van het groengebied, eerder het tegendeel. Dat idee wordt versterkt door de voorgestelde hoogbouw, de infrastructuur voor de ontsluiting van de te bouwen woningen is veel te dominant in de plannen en wie het verzonnen heeft dat het speelveldje van de Linge kan worden gebruikt voor woningen vinden we onbegrijpelijk.

Als u meent dat de bevolking serieus over de plannen moet kunnen meepraten is inzicht in de financiële gegevens essentieel. Door alle financiële gegevens geheim te verklaren is er geen enkel inzicht waarom er huizen gebouwd moeten worden en wie daar het meeste geld aan gaat verdienen: de gemeente of de grondeigenaren. Wij vragen u daarom inzicht in de financiële achtergronden openbaar te maken.

Om draagvlak te genereren met zoveel spelers in het plangebied is niet gemakkelijk. Dat realiseren we ons terdege. Echter via het oprichten van bv een coöperatie kan draagvlak worden gewonnen. Mensen die het gebied een warm groen hart toedragen willen, blijkt ook uit andere voorbeelden in het land, dan wel hun financiële steun dan wel hun fysieke steentje aan het groen houden van een gebied bijdragen. Jammer is dat een dergelijke mogelijkheid helemaal niet bij de uitwerking van de plannen wordt genoemd. Het is een van de opties om extern geld voor het gebied te genereren.

Als Stichting Manpadslaangebied hebben wij een opzet gemaakt voor een Natuurpark Manpadslaan. De brochure daarover treft u hierbij aan. In deze opzet gaan we uit van, naast veel recreatie mogelijkheden, ook een aantal zaken die geld kunnen opleveren, zoals een gedeelte inrichten met Zonne-energiepanelen, een kanoverhuur en een kleine horecavoorziening.

Als uit de door u aangeboden doorrekening van ons plan blijkt dat er nog extra financiën nodig zijn om het Park Manpadslaan in te richten kunnen we gericht, hopelijk samen met het gemeentebestuur, op zoek naar financieringsmogelijkheden. Daarbij denken we aan middelen bij de provincie voor het verbinden van recreatieterreinen, moeten we onderzoeken in hoeverre ook bij Europa geld beschikbaar is, denken we aan crowdfunding voor een bepaald onderdeel van het plan en gelden van de postcodeloterij.

Om steun voor onze plannen te krijgen zijn we een petitie gestart.

Binnenkort gaan we aan de wethouder deze petitie overhandigen.

Wij willen als Stichting Manpadslaangebied graag meepraten en meedenken over een vervolg. Wij verwachten daarom binnenkort een uitnodiging voor een vervolggesprek te ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Maria Wiebosch- Steeman,

voorzitter


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s