Nieuwsbrief maart

Onze nieuwsbrief is weer verschenen. Je kunt hem vinden onder Nieuwsbrieven – Stichting Manpadslaangebied. In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de Raadscommissie Ruimte van 1 maart jl. waarin de recente informatie over het Manpadslaangebied werd besproken. Om helder te krijgen hoe partijen verder willen met het Manpadslaangebied hebben wij de Heemsteedse partijen gericht gevraagd … More Nieuwsbrief maart

Beleidsplan 2022

Het bestuur van de stichting heeft het Beleidsplan 2022 vastgesteld. De focus van dit plan ligt op de komende gemeenteraadsverkiezingen, en het college van B & W dat na de verkiezingen zal aantreden. We zullen ons dit jaar vooral richten op zaken die nog nader uitgezocht moeten worden, met name de onderbouwing van de financiering, … More Beleidsplan 2022

Fijne Feestdagen

Het bestuur van de Stichting Manpadslaangebied wenst u mooie Kerstdagen, en het goede voor het nieuwe jaar. Ook in 2022 blijven wij ons inzetten voor het doel van onze stichting: eindelijk een besluit om het Manpadslaangebied zo groen mogelijk in te richten. U hoort dus weer van ons.

Raadscommissie eist meer onderzoek naar Manpadslaangebied

De raadscommissie Ruimte behandelde op 26 oktober de nieuwe plannen van de projectontwikkelaars voor hun deel van het Manpadslaangebied. Voorzitter Maria Wiebosch van de Stichting Manpadslaangebied pleitte ervoor niet langer te proberen tot een ’breed gedragen oplossing’ te komen, omdat dat sinds begin deze eeuw niet is gelukt. „Er is zoveel tijd verloren gegaan en … More Raadscommissie eist meer onderzoek naar Manpadslaangebied

Heemsteedse politiek positief over visie Manpadslaan

De Heemsteedse wethouder Annelies van der Have (HBB) mag verder praten met de projectontwikkelaars in het Manpadslaangebied over de visie ’Delva’, zo bleek uit de commissievergadering donderdagavond. Voor de online vergadering, die zich kenmerkte door slechte geluidskwaliteit, gekraak en vastlopende webcams, meldden zich tien insprekers. De insprekers waren omwonenden, een volkstuinder, de Stichting Manpadslaangebied, Handelskwekerij … More Heemsteedse politiek positief over visie Manpadslaan

’Een goede start’ of ’buiten alle proportie’: Wie vindt wat van de nieuwe visie voor het Heemsteedse Manpadslaangebied?

De ontwikkelaars in het Heemsteedse Manpadslaangebied hebben een nieuwe visie voor het gebied ontwikkeld waarin wordt uitgegaan van 47 woningen. Wat zijn de standpunten van de betrokken partijen? De nieuwe visie van de projectontwikkelaars voor het Manpadslaangebied, opgesteld door Delva Landscape Architecture Urbanism, gaat uit van 47 woningen in de zuidwesthoek. De woningen krijgen weinig … More ’Een goede start’ of ’buiten alle proportie’: Wie vindt wat van de nieuwe visie voor het Heemsteedse Manpadslaangebied?