Nieuwsbrief no 41 is verschenen

Onze nieuwsbrief is weer verschenen. Je kunt hem vinden onder Nieuws/Nieuwsbrieven. In deze nieuwsbrief besteden we onder meer aandacht aan het voorgestelde Participatieplan van het college met betrekking tot de invulling van het Manpadslaangebied. Deze nota werd besproken in de commissie Ruimte op 9 maart. Je kunt de betreffende voorstellen hier vinden: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2023/9-maart/20:00/Participatieplan-Park-Manpad-met-woningen-te-gast

Nieuwsbrief december

Onze nieuwsbrief is weer verschenen. Je kunt hem vinden onder Nieuws/Nieuwsbrieven. In deze nieuwsbrief besteden we onder meer aandacht aan de voorgestelde marsroute van het college met betrekking tot de invulling van het Manpadslaangebied. Deze nota werd besproken in de commissie Ruimte op 8 december. Je kunt de stukken hier vinden: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2022/08-december/20:00

Nieuwsbrief mei

Onze nieuwsbrief is weer verschenen. Je kunt hem vinden onder Nieuwsbrieven – Stichting Manpadslaangebied. In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de plannen voor het Manpadslaangebied die in het coalitieakkoord 2022-2026 vermeld staan.

Beleidsplan 2022

Het bestuur van de stichting heeft het Beleidsplan 2022 vastgesteld. De focus van dit plan ligt op de komende gemeenteraadsverkiezingen, en het college van B & W dat na de verkiezingen zal aantreden. We zullen ons dit jaar vooral richten op zaken die nog nader uitgezocht moeten worden, met name de onderbouwing van de financiering, … More Beleidsplan 2022

Fijne Feestdagen

Het bestuur van de Stichting Manpadslaangebied wenst u mooie Kerstdagen, en het goede voor het nieuwe jaar. Ook in 2022 blijven wij ons inzetten voor het doel van onze stichting: eindelijk een besluit om het Manpadslaangebied zo groen mogelijk in te richten. U hoort dus weer van ons.