De stichting

Doel

De Stichting Manpadslaangebied is opgericht in oktober 2016 door enkele verontruste bewoners. Het doel van de Stichting is het open en groene karakter van het Manpadslaangebied in stand te houden en te versterken met respect voor de cultuur-historische, landschappelijke en ecologische waarden van het gebied.

Wij willen dit doel bereiken door

  • gericht overleg met belanghebbenden in- en rond het gebied, waaronder het gemeentebestuur van Heemstede;
  • het voeren van publieksgerichte acties om de publieke opinie te beïnvloeden;
  • deskundigen in te schakelen bij het ontwikkelen van een voor inwoners van Heemstede passende invulling van het gebied;
  • bewoners van Heemstede te informeren over de gang van zaken via geschreven en digitale media;
  • het voeren van procedures om het doel van de stichting dichterbij te brengen, als andere middelen uitgeput zijn.

De Stichting streeft naar een breed draagvlak onder de inwoners van Heemstede en omgeving. Zie voor meer informatie ook ons beleidsplan of download onze folder.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Maria Wiebosch-Steeman, voorzitter             Leon de Laat, secretaris                       Martijn Siereveld, penningmeester

foto Maria                                  foto Leon                             foto Martijn

Op strategisch gebied wordt het bestuur geadviseerd door Tjeerd Kampstra, But Klaasen en Jaap Verschoor. De Stichting werkt nauw samen met de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek.

Van oktober 2016 tot oktober 2017 bekleedde Christiaan van Willenswaard (†) de functie van penningmeester. Van oktober 2016 tot januari 2019 bekleedde Hans Limper de functie van secretaris.

Administratieve informatie

Stichting Manpadslaangebied is erkend als ANBI met ingang van 7 oktober 2016, RSIN-nummer 8567 95 069

Een reactie op “De stichting

Reacties zijn gesloten.