Jaarstukken

Beleidsplan

In ons beleidsplan worden de hoofdlijnen van het beleid en de organisatorische omstandigheden van de stichting weergegeven.

Bekijk ons beleidsplan.

Eerder beleidsplannen

Jaarverslag

In ons jaarverslag leggen we verantwoording af wat we in het afgelopen jaar gedaan hebben en hoe onze financiële situatie is.

Bekijk ons jaarverslag 2020.

Eerdere jaarverslagen