Uw steun

Als u ons wilt steunen kunt u donateur worden of een eenmalige gift geven. Donateur worden kan al vanaf 5 euro per jaar.

 

 

 

 

 

 

 

Donateur worden

Vindt u het belangrijk dat de Stichting Manpadslaangebied zich inzet voor een open en groene invulling van het Manpadslaangebied? Wilt u graag donateur worden en besluit een financiële bijdrage te geven in de kosten van het werk van de stichting, meldt u dan nu aan als donateur.


Gift geven

U kunt ook een eenmalige gift geven. Als u besluit om ons eenmalig te ondersteunen, kunt u zich aanmelden.


 

Wat doen we met uw geld?

Wij gebruiken uw steun voor onze strijd om een groen en open natuurpark Manpadslaan te realiseren. Uw bijdrage wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het opzetten en uitwerken van de website en de digitale Nieuwsbrief; voor het maken en verspreiden van folders en posters; voor het raadplegen of inschakelen van deskundigen; voor het organiseren van bijeenkomsten, voor het betalen van notariskosten etc. In ons jaarverslag kunt u terugzien hoe uw geld besteed is.

ANBI

Stichting Manpadslaangebied is erkend als ANBI met ingang van 7 oktober 2016, RSIN-nummer 8567 95 069

Meldt ongeoorloofde praktijken

In het verleden zijn er op de akkers aan het Manpadslaangebied regelmatig dingen gebeurd die niet helemaal door de beugel kunnen. Te denken valt aan het verstoren van kievitsnesten of het ongeoorloofd uitrijden van mest. We hebben de indruk dat het de laatste tijd beter gaat. Het is ingewikkeld om uit te vinden waar je dit soort activiteiten  moet melden. We hebben zelf gemerkt dat je al snel van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Inmiddels weten wij de weg. Als u dubieuze activiteiten ziet, meldt het dan bij ons dan geven wij het door aan de betreffende instanties.