Donateur worden

Ja, ik word donateur

Hierbij geeft u zich op als donateur van de Stichting Manpadslaangebied en zegt een jaarlijkse bijdrage toe, tot wederopzegging, van minimaal €5,00.

Ik zal het toegezegde bedrag overmaken op rekeningnummer NL17 TRIO 0788 8722 14 t.n.v. de Stichting Manpadslaangebied te Heemstede o.v.v. donateur.


Wat doen we met uw geld?

Wij gebruiken uw steun voor onze strijd om een groen en open natuurpark Manpadslaan te realiseren. Uw bijdrage wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het opzetten en uitwerken van de website en de digitale Nieuwsbrief; voor het maken en verspreiden van folders en posters; voor het raadplegen of inschakelen van deskundigen; voor het organiseren van bijeenkomsten, voor het betalen van notariskosten etc. In ons jaarverslag kunt u terugzien hoe uw geld besteed is.

ANBI

Stichting Manpadslaangebied is erkend als ANBI met ingang van 7 oktober 2016, RSIN-nummer 8567 95 069