Stichting Manpadslaangebied

houdt Manpadslaangebied open en groen

Home

Het Manpadslaangebied is een overwegend groen gebied dat fraai gelegen is tussen de landgoederen Huis te Manpad, Groenendaal en Leyduin. Aan de noordzijde wordt het begrensd door de Rivierenwijk. Aan de zuidzijde ligt de idyllische Manpadslaan.

De gemeente Heemstede heeft zich ten doel gesteld om dit gebied een natuurlijke en recreatieve invulling te geven. Daarbij is ze mede afhankelijk van de medewerking van grondeigenaren in het gebied.

De stichting Manpadslaangebied is opgericht door verontruste bewoners, die zich zorgen maken over de toekomstige invulling van het gebied. De stichting stelt zich ten doel het open en groene karakter van het Manpadslaangebied in stand te houden en te versterken met respect voor de cultuur-historische-, landschappelijke en ecologische waarden van het gebied.

Wij willen dit doel bereiken door

  • gericht overleg met belanghebbenden in- en rond het gebied, waaronder het gemeentebestuur van Heemstede;
  • het voeren van publieksgerichte acties om de publieke opinie te beïnvloeden;
  • deskundigen in te schakelen bij het ontwikkelen van een voor inwoners van Heemstede passende invulling van het gebied
  • bewoners van Heemstede te informeren over de gang van zaken via geschreven en digitale media;
  • het voeren van procedures om het doel van de stichting dichterbij te brengen, als andere middelen uitgeput zijn.

Om ons te helpen de effectiviteit van de Stichting te vergroten kunt u donateur worden of een eenmalige gift geven.


Natuurpark Manpadslaan

De Stichting Manpadslaangebied ijvert voor een groen en open Manpadslaangebied met betekenis voor Heemstede en de omliggende gemeenten. Om te laten zien welke kansen er liggen voor natuurontwikkeling hebben wij het plan Natuurpark Manpadslaan opgesteld.


Wat kunt u doen voor een groen Manpadslaangebied?

Een groen en open Manpadslaangebied is van groot belang
voor heel Heemstede. Wij kunnen dat doel alleen bereiken als
we een grote achterban hebben.

Donateur worden

Bekijk de folder.