Stichting Manpadslaangebied

houdt Manpadslaangebied open en groen

Home

Het Manpadslaangebied is een overwegend groen gebied dat fraai gelegen is tussen de landgoederen Huis te Manpad, Groenendaal en Leyduin. Aan de noordzijde wordt het begrensd door de Rivierenbuurt. Aan de zuidzijde ligt de idyllische Manpadslaan.

De gemeente Heemstede heeft zich ten doel gesteld om dit gebied een natuurlijke en recreatieve invulling te geven. Het grootste deel van de grond is in eigendom van projectontwikkelaars.

De stichting Manpadslaangebied is opgericht door verontruste bewoners, die zich zorgen maken over de toekomstige invulling van het gebied. De stichting stelt zich ten doel het open en groene karakter van het Manpadslaangebied in stand te houden en te versterken met respect voor de cultuur-historische-, landschappelijke en ecologische waarden van het gebied.


Wat kunt u doen voor een groen Manpadslaangebied?

Een groen en open Manpadslaangebied is van groot belang
voor heel Heemstede. Wij kunnen dat doel alleen bereiken als
we een grote achterban hebben.

Steun ons

Bekijk de folder.