Nieuwsbrief mei

Onze nieuwsbrief is weer verschenen. Je kunt hem vinden onder Nieuwsbrieven – Stichting Manpadslaangebied. In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de plannen voor het Manpadslaangebied die in het coalitieakkoord 2022-2026 vermeld staan.

Beleidsplan 2022

Het bestuur van de stichting heeft het Beleidsplan 2022 vastgesteld. De focus van dit plan ligt op de komende gemeenteraadsverkiezingen, en het college van B & W dat na de verkiezingen zal aantreden. We zullen ons dit jaar vooral richten op zaken die nog nader uitgezocht moeten worden, met name de onderbouwing van de financiering, … More Beleidsplan 2022

Fijne Feestdagen

Het bestuur van de Stichting Manpadslaangebied wenst u mooie Kerstdagen, en het goede voor het nieuwe jaar. Ook in 2022 blijven wij ons inzetten voor het doel van onze stichting: eindelijk een besluit om het Manpadslaangebied zo groen mogelijk in te richten. U hoort dus weer van ons.

Raadscommissie eist meer onderzoek naar Manpadslaangebied

De raadscommissie Ruimte behandelde op 26 oktober de nieuwe plannen van de projectontwikkelaars voor hun deel van het Manpadslaangebied. Voorzitter Maria Wiebosch van de Stichting Manpadslaangebied pleitte ervoor niet langer te proberen tot een ’breed gedragen oplossing’ te komen, omdat dat sinds begin deze eeuw niet is gelukt. „Er is zoveel tijd verloren gegaan en … More Raadscommissie eist meer onderzoek naar Manpadslaangebied