Wij presenteren ons plan: Natuurpark Manpadslaan

Natuurpark Manpadslaan

De Stichting Manpadslaangebied ijvert voor een groen en open Manpadslaangebied met betekenis voor Heemstede en de omliggende gemeenten. Om te laten zien welke kansen er liggen voor natuurontwikkeling presenteren wij ons plan:

> Bekijk hier de visuele uitwerking <

Wat zijn onze uitgangspunten?

 • Een open en groen Manpadslaangebied met veel ruimte voor natuur en recreatie
 • Een recreatiegebied met betekenis voor heel Heemstede en de regio
 • Activiteiten en voorzieningen die een relatie hebben met groen, water, natuur en tuinbouw

Waarom is groen zo belangrijk?
We zijn in Heemstede gezegend met veel groen, maar er komen steeds meer bezoekers naar de bestaande groengebieden zoals Groenendaal en Leyduin. De komende decennia zal dat alleen maar toenemen. In de Metropoolregio worden veel woningen bijgebouwd, vooral in bestaand bebouwd gebied. Meer mensen in de stedelijke gebieden betekent meer behoefte aan natuur en recreatie. Het Natuurpark Manpadslaan is hierbij een belangrijke schakel, die de verbinding legt tussen Groenendaal en de binnenduinrand. Hiervoor zijn geen grootschalige ingrepen nodig: alles ligt er voor het oprapen.

Hoe willen wij het gebied inrichten?

 • We creëren een brede, open zichtlijn tussen de strandwal van Groenendaal en die van Leyduin. Huis Leyduin komt prominent in het zicht te liggen. Een open schapenwei en een grote waterplas zorgen ervoor dat de zichtlijn duurzaam open blijft.
 • We leggen een aantrekkelijke wandelroute aan door het gebied van Groenendaal naar Leyduin.
 • We versterken de waterstructuur door gebruik te maken van het bestaande slotenpatroon en van de natuurlijke kwaliteit van schoon water dat in dit gebied naar boven komt.
 • We sluiten aan bij de historische functie van dit gebied als tuinbouwgebied door volkstuinen, moestuinen, boomgaarden en een enkele kas in het gebied in te passen.
 • We stimuleren duurzame energieopwekking door middel van landschappelijk ingepaste zonnepanelen.

Wat is er zoal te doen in Natuurpark Manpadslaan?
De functies in het gebied versterken het natuurpark. We denken bijvoorbeeld aan een natuurspeeltuin, moestuinen, een boomgaard en een schapenwei. We zien mogelijkheden voor uitbreiding van pannenkoekenhuis ‘de Konijnenberg’ en voor een kleinschalige uitspanning meer centraal in het gebied. Een kleinschalige botenverhuur past in dit beeld. De oude bollenschuur kan worden omgebouwd tot een exclusief mini-hotel met slechts enkele slaapkamers.
Verder is er veel ruimte voor natuur, ruig weiland en rietland waar struinpaden doorheen gaan. De diversiteit aan plekken levert een gevarieerde flora en fauna op, waar plaats is voor insecten als bijen en vlinders. In en rond de waterplas kan een levendige waterfauna ontstaan.

Hoe betalen we dat?
Om tot een haalbare gebiedsontwikkeling te komen zoeken we naar partners. Voor regionaal groen zijn bij de provincie en de Metropoolregio zeker middelen beschikbaar. Grotere partijen als het Hoogheemraadschap Rijnland, Waternet en Landschap Noord-Holland kunnen ook bijdragen leveren. Voor de inrichting en beheer van het gebied, maar ook voor de aanleg en het beheer van de zonnepanelen willen we een coöperatie oprichten of aansluiten bij een bestaande coöperatie. Sommige ingrepen kunnen met crowdfunding gefinancierd worden. Wellicht wordt de gemeente Heemstede zo enthousiast van dit plan dat ze ook een bijdrage wil leveren.

Wie doet er mee?
Vindt u dit een goed plan? Wilt u dat dit werkelijkheid wordt? Wordt donateur van de Stichting Manpadslaangebied en ontvang onze nieuwsbrief. Aanmelden kan hier op onze site. Help ons het Manpadslaangebied groen te houden.

plattegrond-2

Schets door Bart Hoes Groene Architectuur


5 reacties op ‘Wij presenteren ons plan: Natuurpark Manpadslaan

 1. Wat iedereen vergeet is dat er in de zichtlijn naar leyduidrie watertransportleidingen lopen van de amst waterleiding bedrijven twe leidingen van 80cm en een van 120cm doorsnede. Een van de bepalingen voor deze leidingen is dat er links en rechts van deze leidingen 25meter dient onbebouwd te blijven en er is een inspectiepunt op ongeveer 30meter uit de herenweg ligt .
  De daarbovenliggende grond is in eigendom van Noord-Hollands landschap.de zichtlijn naar leyduin is door deze leiding gewaarborgd. Aanleg van waterpartijen is door deze leidingen verboden. Aanleg van een zogenaamd natuurpark gaat buiten deze feiten meer lijken opeen soort Keukenhof zonder perken

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s