Donateur worden

Ja! Ik vind het belangrijk dat de stichting Manpadslaangebied zich inzet voor een open en groene invulling van het Manpadslaangebied.

Ik wil graag donateur worden en besluit een financiële bijdrage te geven in de kosten van het werk van de stichting (o.a. notariskosten; opzetten en uitwerken van een website en een digitale Nieuwsbrief; maken en verspreiden van een folder en posters; raadplegen van deskundigen + rapportages; organiseren van bijeenkomsten, etc.).

Iedere donateur krijgt vanzelfsprekend de nieuwsbrief toegestuurd waarin ook verslag zal worden gedaan over de financiële gang van zaken.

Uiteraard kunt u ook een eenmalige gift geven aan de Stichting.


 Ja, ik word donateur

Hierbij geeft u zich op als donateur van de stichting Manpadslaangebied en zegt een jaarlijkse bijdrage toe, tot wederopzegging, van […] Euro. (minimaal €5,00).

Ik zal het toegezegde bedrag overmaken op rekeningnummer NL17 TRIO 0788 8722 14 t.n.v. de Stichting Manpadslaangebied te Heemstede o.v.v. donateur.

In verband met de opstartkosten wordt de donatie in 2016 in november of december overgemaakt. Vanaf 2017 kan de jaarlijkse bijdrage in de eerste helft van het jaar overgemaakt worden.


Stichting Manpadslaangebied is erkend als ANBI met ingang van 7 oktober 2016, nummer 8567 95 069