Gesprek met de wethouder 23 februari 2018

gesprek wethouder
Beeld: de Heemsteder

Op 23 februari waren wij, samen met de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek en de Stichting Huis te Manpad, te gast bij de wethouder. Hij heeft toegelicht dat hij een Stand van zaken-notitie wil maken, waarin de resultaten van het proces tot nu toe zijn opgetekend. Dit zou dan het vertrekpunt voor het nieuwe College van B&W moeten worden.

Wat de wethouder betreft is duidelijk dat het nieuwe College voortbouwt op model 2 uit het rapport van Rho, maar dat de exacte invulling nog onderwerp van discussie is. Een variant zonder bebouwing acht hij niet waarschijnlijk. Hij heeft ons gevraagd wat wij belangrijk vinden dat er in de notitie wordt opgenomen. Wij hebben aangegeven dat we graag willen dat er actiever wordt gezocht naar alternatieve middelen, met als uitgangspunt een groen en open Manpadslaangebied. Dat hierbij het Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand een goed aanknopingspunt vormt en ook de mogelijkheid biedt om meerdere partijen medeverantwoordelijk te maken.

In dit gesprek werd ook wederom duidelijk dat HVHB en de Stichting Manpadslaangebied helemaal op dezelfde lijn zitten.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s