Standpunt politieke partijen Heemstede over de toekomstige ontwikkeling van het Manpadslaangebied

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 – Foto Gemeente Heemstede

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan (21 maart 2018). Stichting Manpadslaan heeft de zes politieke partijen van Heemstede gevraagd kort hun standpunt aan te geven over de toekomstige ontwikkeling van het Manpadslaangebied en hoe ze staan tegenover het plan “Natuurpark Manpadslaan” dat de Stichting gepresenteerd heeft om het gebied groen in te richten.

Hieronder ziet u per partij de antwoorden op onze vragen:

1) Wat ziet u als partij voor invulling van het Manpadslaangebied. Zijn er bij deze invulling woningen voorzien en hoeveel en in welke vorm.

2) De stichting Manpadslaan heeft vorig jaar het plan Natuurpark Manpadslaan gepresenteerd. Graag vernemen we of u dit plan kunt ondersteunen.

partij standpunt

HBB
1. Wat HBB betreft staat de wens voor natuurontwikkeling voor op. Voor de aankoop van de gronden en de ontwikkeling van natuur blijkt woningbouw het meeste rendement op te leveren. Met enkele vrijstaande huizen is de openheid van het gebied het beste gediend.
2. Het plan van de Stichting Manpadslaangebied is beslist een charmante oplossing. We hebben wel vragen omtrent de recreatieve druk op omwonenden en de financiële haalbaarheid. Een doorrekening zou goed zijn.

D66
1. D66 wil van het Manpadslaangebied openbare natuur maken. Er komt nu een plan voor het volledige gebied. D66 zet in op zoveel mogelijk groen en optimale steun voor de invulling van deze ontwikkeling door eigenaren, belanghebbenden en andere partijen zoals Landschap Noord-Holland.

2. Ons staat een goed participatietraject voor ogen, waarin wij middels een ordentelijk proces tot invulling van het Manpadslaangebied komen.

VVD
1. VVD Heemstede wil dat zoveel mogelijk mensen van het groene Manpadslaangebied kunnen genieten. Daarom denken we na over beperkte, duurzame en innovatieve woonconcepten zoals Tiny Houses. De beperkte maar realistische bouwinvulling moet in goed overleg gebeuren met alle betrokkenen, waaronder grondeigenaren en volkstuinders.
2. De uitgangspunten van het Natuurpark komen voor een groot deel overeen met de optie ‘groene casco zonder bebouwing‘. De fondsen voor realisatie van die optie ontbreken. Een realistische bouwinvulling creëert financiële ruimte voor een toekomstige groene invulling van het Manpadslaangebied.

CDA
Het CDA wil een opwaardering van het Manpadslaangebied naar natuur met mogelijkheden om te wandelen. Voor de financiering van dit wandelpark moet een deel van het Manpadslaangebied worden bebouwd. Deze ontwikkeling is mogelijk, met respect voor cultuur/ historie (behoud van de monumentale bollenschuur), zonder gedwongen verplaatsing van de volkstuinen. Wij zien geen ruimte voor ontwikkelingen anders dan vanuit eigenaren geïnitieerd of onder regie van het gemeentebestuur.

GroenLinks
GroenLinks heeft altijd gepleit voor natuur in het Manpadslaangebied en het zoeken naar alternatieve financiering om dat te realiseren. De natuurparkvariant van de Stichting Manpadslaangebied verdient daarom een serieuze kans in het komende proces. Twee aandachtspunten nu: een fietspad (recreatieve route van Leyduin naar Hoofddorp) en behoud van landschap en cultuurhistorie.

PvdA
1. De PvdA is voor het vergroten van de kwaliteit van dit gebied. Als hiervoor natuurrecreatie en duurzame sociale woningbouw nodig is sluiten we dit niet uit. Hierbij houden wij rekening met cultuurhistorische en ecologische waarden en de belangen van omwonenden en volkstuinders.
2. Het plan Natuurpark Manpadslaan biedt perspectief en kunnen we pas ondersteunen als de financiering rond is.

 

Alle partijen willen in het Manpadslaangebied een openbaar natuurgebied maken. De meeste partijen sluiten daarbij woningbouw als middel voor financiering niet uit. Het plan van de Stichting Manpadslaangebied wordt over het algemeen sympathiek gevonden, maar er zijn vragen over de financiële haalbaarheid. Groen Links geeft expliciet aan te willen zoeken naar andere financieringsbronnen.

Die vragen over de financiële haalbaarheid van ons voorstel hebben wij zelf ook. Maar wij zijn van mening van het goed is om te komen met een concrete ambitie en daar de middelen bij te zoeken in plaats van bij voorbaat uit te gaan van een situatie waarin geen extra middelen beschikbaar komen en waarbij het gehele plan vervolgens betaald moet worden door het bouwen van woningen. Wij geloven dat met financiële bijdragen van bijvoorbeeld de provincie, het hoogheemraadschap, subsidieverstrekkers (zoals de postcodeloterij), particulieren (bijv. via een coöperatie) en natuurlijk de gemeente Heemstede een plan gemaakt kan worden waarin woningbouw geen of een veel minder prominente rol speelt.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s