Ons plan

De Stichting Manpadslaangebied wil graag een actieve rol vervullen om het Manpadslaangebied open en groen te houden. Daarom hebben we met landschapsontwerper Bart Hoes het plan Natuurpark Manpadslaan gemaakt. Dit plan is geen blauwdruk, maar een perspectief dat aangeeft wat er in onze ogen mogelijk zou kunnen. Met onze partners willen we op werken aan een verdere invulling en uitwerking van dit plan.

Natuurpark Manpadslaan

> Bekijk hier de visuele uitwerking <

Natuurpark

Natuurpark

Wat zijn onze uitgangspunten?

  • Een open en groen Manpadslaangebied met veel ruimte voor natuur en recreatie
  • Een recreatiegebied met betekenis voor heel Heemstede en de regio
  • Activiteiten en voorzieningen die een relatie hebben met groen, water, natuur en tuinbouw

Waarom is groen zo belangrijk?
We zijn in Heemstede gezegend met veel groen, maar er komen steeds meer bezoekers naar de bestaande groengebieden zoals Groenendaal en Leyduin. De komende decennia zal dat alleen maar toenemen. In de Metropoolregio Amsterdam worden veel woningen bijgebouwd, vooral in bestaand bebouwd gebied. Meer mensen in de stedelijke gebieden betekent ook meer behoefte aan natuur en recreatie. Het Natuurpark Manpadslaan is hierbij een belangrijke schakel, die de verbinding legt tussen Groenendaal en de binnenduinrand. Hiervoor zijn geen grootschalige ingrepen nodig: alles ligt er voor het oprapen.

Hoe willen wij het gebied inrichten?

  • We creëren een brede, open zichtlijn tussen de strandwal van Groenendaal en die van Leyduin. Huis Leyduin komt prominent in het zicht te liggen. Een open schapenwei en een grote waterplas zorgen ervoor dat de zichtlijn duurzaam open blijft.
  • We leggen een aantrekkelijke wandelroute aan door het gebied van Groenendaal naar Leyduin.
  • We versterken de waterstructuur door gebruik te maken van het bestaande slotenpatroon en van de natuurlijke kwaliteit van schoon water dat in dit gebied naar boven komt.
  • We sluiten aan bij de historische functie van dit gebied als tuinbouwgebied door volkstuinen, moestuinen, boomgaarden en een enkele kas in het gebied in te passen.
  • We stimuleren duurzame energieopwekking door middel van landschappelijk ingepaste zonnepanelen.

Wat is er zoal te doen in Natuurpark Manpadslaan?
De functies in het gebied versterken het natuurpark. We denken bijvoorbeeld aan een natuurspeeltuin, moestuinen, een boomgaard en een schapenwei. We zien mogelijkheden voor uitbreiding van pannenkoekenhuis ‘de Konijnenberg’ en voor een kleinschalige uitspanning meer centraal in het gebied. Een kleinschalige botenverhuur past ook in dit beeld. De oude bollenschuur kan worden omgebouwd tot een exclusief mini-hotel met slechts enkele slaapkamers.
Verder is er veel ruimte voor natuur, ruig weiland en rietland waar struinpaden doorheen gaan. De diversiteit aan plekken levert een gevarieerde flora en fauna op, waar plaats is voor insecten als bijen en vlinders. In en rond de waterplas kan een levendige waterfauna ontstaan.

Hoe betalen we dat?
Om tot een haalbare gebiedsontwikkeling te komen zoeken we naar partners. Voor regionaal groen zijn bij de provincie en de Metropoolregio middelen beschikbaar. Grotere partijen als het Hoogheemraadschap Rijnland, Waternet en Landschap Noord-Holland kunnen ook bijdragen leveren. Voor de inrichting en beheer van het gebied, maar ook voor de aanleg en het beheer van de zonnepanelen willen we een coöperatie oprichten of aansluiten bij een bestaande coöperatie. Sommige ingrepen kunnen met crowdfunding gefinancierd worden. Wellicht wordt de gemeente Heemstede zo enthousiast van dit plan dat ze ook een bijdrage wil leveren.

Wie doet er mee?
Vindt u dit een goed plan? Wilt u dat dit werkelijkheid wordt? Wordt donateur van de Stichting Manpadslaangebied en ontvang onze nieuwsbrief. Aanmelden kan hier op onze site. Help ons het Manpadslaangebied groen te houden.

plattegrond-2

Schets door Bart Hoes Groene Architectuur