Inbreng in commissievergaderingen

Onze stichting heeft de afgelopen weken twee maal haar zienswijze naar voren gebracht in de vergaderingen van de commissie Ruimte. Hieronder staan de teksten.

  1. Inspraak 14 oktober commissie Ruimte gemeente Heemstede

We zijn weer terug bij af.

Na 20 jaar is er in het Manpadslaangebied niets gebeurd en niets veranderd. Veel overleg is gevoerd en vele plannen, onderzoeken en berekeningen zijn gemaakt zonder resultaat. Weet een van de raadsleden mij te vertellen welk bedrag de gemeente aan externe kosten heeft betaald?

Grondeigenaren, ingehuurde specialistische bureaus en gemeente: het is ze niet gelukt een goed plan voor het gebied te maken. Geen enkel voorstel voldeed aan de door de gemeenteraad opgestelde criteria. De bestemming blijft nu wat het al was: agrarisch. Jaren geleden sprak de gemeenteraad zich al eens uit dat het gebied voor natuur en recreatie moet worden gebruikt.

Nu ligt er een kans om daar een begin mee te maken in de gebieden die in eigendom van de gemeente en de provincie zijn. Dan kunnen de inwoners van Heemstede ervan genieten.

2. Inspraak 25 oktober commissie Ruimte gemeente Heemstede

Het is mooi dat uiteindelijk nu toch cijfers openbaar zijn gemaakt, waardoor we meer zicht hebben waarom het college voorstelt de gesprekken met de grondeigenaren te stoppen. Het plan van de grondeigenaren is onmogelijk financieel rond te krijgen binnen de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld. De gronden zijn voor veel te veel geld aangekocht. Voor heel veel meer geld dan de waarde van landbouwgrond gebruikelijk is. En eigelijk is het tekort nog veel groter, want in de inrichting van het groen is versoberd en de restauratie van de bollenschuur is niet meegenomen in de berekeningen.  En ook niet het fietspad en de brug waarover net is gesproken.Op deze manier kan er dus nooit een mooi natuur en recreatieterrein komen.

Jammer dat er zoveel tijd verloren is gegaan met vele uren ambtelijke en bestuurlijke inzet, naast de forse kosten die in al die jaren zijn gemaakt voor externe bureaus. In twintig jaar is het geen enkele ontwikkelaar, geen enkel adviesbureau, geen enkel college en geen enkele Heemsteede gemeenteraad gelukt om een goed en breed gedragen plan voor elkaar te krijgen. Netjes gezegd noem je zoiets ‘betreurenswaardig’.

Een aantrekkelijk groen recreatie en natuurgebied, met zo min mogelijk en het liefst geen woningen, is steeds het verhaal en de inzet van Stichting Manpdadslaan geweest. Dus wij zijn blij met het collegevoorstel. We zien de kans als de gemeente zelf de regie gaat nemen. Er kan nu gekeken worden naar alle andere opties, waaronder wellicht onteigening op basis van de agrarische waarde van de grond. Maar laten we ook actief beginnen met het groen en recreatief inrichten van de gronden waar dat mogelijk is, zodat we al snel een mooie wandelroute hebben van de Konijnenberg naar de Manpadslaan.

Wij willen graag meedenken in het vervolg en wachten met spanning af wanneer de eerste bewoner van Heemstede kan genieten van een extra stuk natuur en recreatieterrein in onze gemeente. Wij wensen u daarbij veel succes.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s