Persbericht: klacht wegens verstoren van kievitsnesten

kievitsnesten verstoord manpadslaangebied

Persbericht: klacht wegens verstoren van kievitsnesten

Al jaren bestaat een breed gedragen wens om het Manpadslaangebied een natuurbestemming te geven. Hoewel de formele besluitvorming hierover een complexe zaak is, staat de natuur te popelen om het gebied over te nemen. We zien wild zoals reeën; roofvogels, zoals de buizerd, sperwer en torenvalk. Ook werden onder meer de groene specht, scholekster, blauwborst, goudhaan en ijsvogel gespot. En de kievit bouwt er zijn nest.

De stichting Manpadslaangebied heeft een klacht ingediend bij de Regionale Uitvoeringsdienst van Noord-Holland over het verstoren van kievitsnesten door de huidige beheerder van het gebied.

Dinsdag 2 mei 2017 heeft de dienst de klacht in behandeling genomen.

Afgelopen weken is het gebied achtereenvolgens besproeid met een bestrijdingsmiddel, geploegd, mest uitgereden en ingezaaid. Er is geen rekening gehouden met de aldaar broedende kieviten.

De kievit is volgens de Natuurbeschermingswet een beschermde vogelsoort.

De stichting is van mening dat agrarisch gebruik één van de serieuze mogelijkheden is voor toekomstige bestemming. Maar dan moeten de natuurwaarden versterkt worden. Onder andere door een vogelvriendelijk gebruik van het terrein dat omgeven is door Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland gebieden.

Nadere toelichting is te verkrijgen bij Maria Wiebosch-Steeman (m.wiebosch@gmail.com of 06-15635782)


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s