Manpadslaan gaat overnieuw

Manpadslaangebied

Door: Sjaak Smakman, Haarlems Dagblad

HEEMSTEDE – Het Manpadslaangebied in Heemstede gaat een grote rol spelen bij de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Juist tijdens de verkiezingscampagnes moeten er knopen worden doorgehakt over de toekomst van het groengebied tussen de Herenweg en de Leidsevaart.

In ruil voor deelname aan het college kreeg D66 van VVD en CDA in het nieuwe collegeakkoord de ruimte om nog eens opnieuw naar het Manpadslaangebied te kijken.

De Democraten hebben zich van meet af aan verzet tegen de bouw van villa’s in het gebied. Volgens het laatste plan zouden er twintig vrije kavels moeten komen in de zuidwesthoek.

College wil knopen doorhakken in campagnetijd

De nieuwe werkwijze is dat er eerst een plan wordt gemaakt voor de inrichting als openbaar groengebied en daarna wordt gekeken hoe dat kan worden betaald.

Woningbouw is in de nieuwe benadering daarbij voor het college nadrukkelijk maar één van de mogelijkheden. Een hotel, wellness-centre of een sportaccommodatie, of zelfs een uitruil met het grasveld in de aangrenzende Rivierenbuurt kunnen volgens het college wellicht ook (voldoende) geld in het laatje brengen voor de inrichting als groengebied.

Deze maand moet de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel om het Rotterdamse bureau Rho om een aantal scenario’s te maken. Eerst wordt een inrichtingsplan gemaakt, waarover de gemeenteraad in twee sessies over kan meepraten.

Daarna wordt bekeken of het mogelijk is de inrichting van het groengebied tussen Groenendaal en Leyduin te betalen zonder bebouwing. Als dat niet mogelijk is, dan kijkt Rho naar mogelijkheden met bebouwing waarbij dure villa’s maar een van de mogelijkheden zijn. Tegen de zomer van volgend jaar moeten er een paar concrete plannen liggen.

Na de zomer volgt dan het overleg met de ontwikkelaars en grondeigenaren in het Manpadslaangebied – waarbij projectontwikkelaar Willem Meuwese een belangrijke speler is – de bewoners van aangrenzende wijken en belangengroeperingen. Dat moet dan leiden tot één voorkeursscenario dat na vaststelling door de gemeenteraad de inspraak in gaat.

Uiteindelijk moet dan de gemeenteraad een plan vaststellen. Dat zal ergens tijdens de verkiezingscampagnes voor de nieuwe gemeenteraad gaan gebeuren, waardoor het Manpadslaangebied een belangrijk item wordt bij de raadsverkiezingen, zoals in 2014 de Vomar en de toekomst van het zwembad dat waren.

Opmerkelijk is de rol van de kerngroep sterk wordt teruggedraaid: die vervulde de afgelopen vier jaar een belangrijke adviesrol, maar is vanaf nu gewoon een van de insprekende partijen. Voorzitter Henk de Graaff wil daarop desgevraagd niet reageren. Volgende week buigt de kerngroep zich over zijn sterk verminderde rol en besluit dan of en hoe ze verder gaat, laat hij weten.

Tussen D66 en de kerngroep kwam het onlangs tot een harde botsing toen de raadsleden But Klaasen en Yvette Schul aanschoven bij een vergadering en bij de start van het besloten deel verzocht werden om te vertrekken. Dat weigerden ze in eerste instantie met als argument dat de kerngroep uiteindelijk voor de gemeenteraad werkt. D66 heeft al langere tijd grote moeite met de rol van de projectontwikkelaars in de kerngroep.

Die zijn op hun beurt weer boos over de nieuwe aanpak. Alles is al uit ten treure bekeken en doorgerekend en dit voorjaar stemden CDA, VVD en HBB nog in met de bouw van twintig villa’s om een groene inrichting van het gebied te betalen. Tijd om aan de slag te gaan, stellen grondeigenaren.

,,Het is voor ons (financieel) onaanvaardbaar om te blijven wachten op een plan van aanpak dat mogelijk is geformuleerd in november’’, schrijven ze in een brief aan de gemeenteraad. Ze willen ook graag een presentatie van hun plan geven, laten ze weten. Wat het college betreft krijgen ze die kans in de loop van de komende maanden.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s