Inspraak reactie Stichting Manpadslaangebied 19 juni 2017

Manpadslaangebied

Afgelopen maandag 19 juni is het rapport “Het groene casco van het Manpadslaangebied” van adviesbureau Rho behandeld in de commissie Ruimte besproken. De Stichting heeft daar ingesproken en haar mening over het rapport kenbaar gemaakt. De Stichting is blij dat er een visie op het hele gebied ligt, maar heeft nog veel vragen.

Op 29 juni wordt het voorstel van Rho in de gemeenteraad besproken. Waarschijnlijk krijgt de wethouder daar toestemming om op basis van deze visie het gesprek aan te gaan met belanghebbende partijen, waaronder de stichting.

De Stichting Manpadslaangebied beijvert zich sinds haar oprichting oktober vorig jaar voor een samenhangende visie op het gehele Manpadslaangebied. Nu ligt er een visie voor hoe het Manpadslaangebied kan worden ontwikkeld tot een gebied met veel openheid, toegankelijkheid voor inwoners van Heemstede en daarbuiten.

Met aandacht voor landschap, ecologie en recreatie, en waarbij de cultuurhistorie eer wordt aangedaan door de zichtlijnen tussen de twee strandwallen van Leijduin en Groenendaal in ere te herstellen.

Daardoor onderschrijven we de analyse van RHO die zij in hun rapport geven en die leidt tot de randvoorwaarden voor de planvorming.

Omdat wij de samenhang met Leijduin, de zichtlijn tussen Groenendaal en Leijduin en minimaal 10 ha openheid in verband met de aanmelding voor het Nationaal Natuur Netwerk essentieel vinden is voor onze stichting model 2 de variant die de beste aanknopingspunten biedt. Maar ook bij model 2 zien we nog haken en ogen. Uit de geheime financiële berekeningen blijkt dat er iets moet gebeuren om het plan uit te voeren: er is geld nodig door pacht of verkoop van grond.

Dat brengt ons bij de vraag: Waarom moeten alle financiële gegevens geheim zijn? Op deze manier kunnen betrokken partijen (zoals onze stichting) niet meekijken om te zien wat echt nodig is om de plannen te financieren en meedenken hoe je op een andere slimme manier ook geld zou kunnen genereren. Dat betreuren we zeer. Het zet ons als belanghebbenden in en om het gebied op achterstand.

Verder hebben we nog de volgende kanttekeningen:

Wij koesteren de rust en de uitstraling van de Mandpadslaan en het Manpadslaangebied. Als gevolg daarvan vinden we ideeën van wellness, een paviljoen, horeca, een camping, zaken die altijd veel (auto)verkeer aantrekken, geen goed idee. Er is bovendien geen enkele ruimte om daarvoor voldoende parkeerplaatsen te maken. De volkstuinen zullen in het gebied gecompenseerd moeten worden. Voor ons gebeurt dat bij voorkeur in de gebieden met 3 aangegeven.

Het behoud van de openheid aan de zijde van de Rivierenwijk is tevens een uitgangspunt voor onze stichting. Bouwwerken in dat gebied zijn niet wenselijk. Het gebied met 2 aangegeven zou juist zoveel mogelijk open moeten blijven, conform het uitgangsmodel van het groene casco op p.15. We zien de meerwaarde van deze categorie niet.

Wij begrijpen dat enige woningbouw gewenst is om het plan te financieren. Die bebouwing zou kunnen in de gebieden met de nr’s 4 en 5. We zijn benieuwd om hoeveel m2 dat gaat. Wij willen niet meer bebouwing dan nodig is om het plan te financieren. We zouden daar graag meer grip op willen hebben.

Een appartementencomplex zoals wordt voorgesteld komt de openheid en doorzichten niet ten goede. Over de wijze waarop gebouwd zou kunnen worden en de wijze waarop tuinen zo worden aangelegd dat doorzicht optimaal blijft, komen we graag in de verdere uitwerking terug.

Tot slot de planning: Er ontbreekt inzicht in de planning en met wie nu gesprekken gevoerd gaan worden en door wie. We zouden daar graag een antwoord op krijgen vanavond.

Wij wensen de gemeenteraad veel wijsheid toe in de beslissingen die ze moet nemen waarbij de ambities voor het Manpadslaangebied, zoals beschreven in het raadsbesluit, wat onze stichting betreft, vooraan staan. Ambities op het gebied van ecologie, landschap, cultuurhistorie en extensieve recreatie.

Dank u voor uw aandacht.

Maria Wiebosch-Steeman.

Voorzitter Stichting Manpadslaangebied

19 juni 2017


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s