Over ons

 

De stichting

De Stichting Manpadslaangebied is opgericht in oktober 2016 door enkele ongeruste burgers uit de Rivierenwijk.
Het bestuur bestaat uit:

  • Maria Wiebosch-Steeman, voorzitter
  • Leon de Laat, secretaris
  • Martijn Siereveld, penningmeester

Het doel van de Stichting is het open en groene karakter van het Manpadslaangebied in stand te houden en te versterken met respect voor de cultuur-historische, landschappelijke en ecologische waarden van het gebied. De Stichting streeft naar een breed draagvlak onder de inwoners van Heemstede en omgeving.

De Stichting wordt bij het opstellen en beheren van website en nieuwsbrief geheel belangeloos ondersteund door Marlijn de Vries, die ons tevens adviseert op het gebied van PR. Op strategisch gebied wordt het bestuur bijgestaan door Tjeerd Kampstra.

Van oktober 2016 tot oktober 2017 bekleedde Christiaan van Willenswaard de functie van penningmeester. Van oktober 2016 tot januari 2019 bekleedde Hans Limper de functie van secretaris.

Hoe gaan wij ons doel bereiken

Stichting Manpadslaangebied wil haar doel onder meer bereiken door gericht te overleggen met belanghebbenden in en rond het Manpadslaangebied, waaronder het gemeentebestuur van Heemstede. Daarnaast door het voeren van publieksgerichte acties om de publieke opinie te beïnvloeden. De Stichting zal deskundigen inschakelen bij het ontwikkelen van een voor inwoners acceptabele invulling van het gebied. Daarnaast zullen wij belanghebbenden informeren over de gang van zaken via de geschreven en digitale media, zoals in onze nieuwsbrief.

Zie voor meer informatie ook ons beleidsplan 2019 en download onze folder.

Administratieve informatie

RSIN-nummer: 856795069
Stichting Manpadslaangebied is erkend als ANBI met ingang van 7 oktober 2016, nummer 8567 95 069