Gift geven

Ja! Ik vind het belangrijk dat de stichting Manpadslaangebied zich inzet voor een open en groene invulling van het Manpadslaangebied.

Ik wil graag een eenmalige gift geven en besluit een financiële bijdrage te geven in de kosten van het werk van de stichting (o.a. notariskosten; opzetten en uitwerken van een website en een digitale Nieuwsbrief; maken en verspreiden van een folder en posters; raadplegen van deskundigen + rapportages; organiseren van bijeenkomsten; etc.).

U krijgt vanzelfsprekend de nieuwsbrief toegestuurd waarin ook verslag zal worden gedaan over de financiële gang van zaken.

Uiteraard kunt u ook donateur worden van de Stichting. Dan zult u de Stichting jaarlijks steunen.


Ja, ik geef een eenmalige gift

Ik besluit in 2016 voor de startkosten eenmalig en belangeloos een gift van […] Euro over te maken op rekeningnummer NL17 TRIO 0788 8722 14 t.n.v. de Stichting Manpadslaangebied te Heemstede o.v.v. gift.


Wij zijn bezig om voor onze Stichting de ANBI-status aan te vragen. Zodra deze status is toegekend melden we dat hier op de website.